Свържете се с нас


Е-mail: office@wstoki.com

02 / 981 54 36 02 / 980 67 69 0878 311 542

Изпратете запитване

\n"; $headers .= "Cc: sava.todorov@gmail.com,stoimenova@irisvisia.com \n"; $headers .= "Bcc: test@irisvisia.com \n"; $headers .= "Reply-To: <".$_POST['your_mail']."> \n"; $fr_subj = 'Запитване от '. $_SERVER['HTTP_HOST'] . ' - ' . date('d.m.Y H:i'); $fr_comment .= 'Име *: ' . $_POST['f_name']; $fr_comment .= '
Телефон: ' . $_POST['phone']; $fr_comment .= '
Електронна поща: ' . $_POST['your_mail']; $fr_comment .= '
Запитване:
' . nl2br($_POST['zapitvane']); $fr_comment .= 'IP: '.$_SERVER['REMOTE_ADDR']."
"; $fr_comment .= "Изпратено от страница: http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF'].'?'.$_SERVER['QUERY_STRING']."
"; $fr_comment .= 'Дата на изпращане: '.date('d.m.Y H:i:s')."
"; $fr_comment .= 'Сесия: '.session_id()."
"; $fr_comment .= 'Клиента е влезнал в сайта от: '.$_SESSION['refera']."
"; $fr_comment .= 'Дата и час на влизане в сайта: '.$_SESSION['vlqzal']."
"; @mail($clientmail, $fr_subj, $fr_comment, $headers); $mailIsSend = 1; ?>
Вашето запитване е изпратено успешно.