$val"; } return $HTML; } function Send_email($data){ $ProductKindValues = get_product_kind_values(); // $to = "Zapitvane "; $to = "Zapitvane "; $subject = "Запитване за ".$ProductKindValues[$data['ProductKind']]; $headers = "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\n"; $headers .= "From: {$data['ContactPerson']} <{$data['Email']}>\n"; $message = << EOD; $message .= "
"; $message .= draw_form($data, true); $message .= "
"; @mail($to, $subject, $message, $headers); $HTML =<<Запитването Ви е изпратена успешно.
Моля, очаквайте отговор от наша страна на посочения от Вас e-mail. EOD; return $HTML; } function draw_form($data, $forEmail=false){ global $cvetove; $ProductKindValues = get_product_kind_values(); $PaperKindValues = Array("избери", "офсет", "двустранен хром-гланц", "хром-мат", "етикетна", "обемна", "други"); $PaperWeightValues = Array("избери", "53", "60", "70", "80", "90", "100", "115", "130", "150", "190", "170", "200", "250", "280", "300", "други"); $ProductKindHTML = draw_listbox_options($ProductKindValues, $data['ProductKind']); $PaperKindHTML = draw_listbox_options($PaperKindValues, $data['PaperKind']); $PaperWeightHTML = draw_listbox_options($PaperWeightValues, $data['PaperWeight']); $PredpechatHTML[$data['Predpechat']] = "checked"; $KapsiDupkiValues = Array("избери", "капси с отвор", "капси без отвор", "дупки", "без капси/дупки"); $KapsiDupkiHTML = draw_listbox_options($KapsiDupkiValues, $data['KapsiDupki']); $NomeraciaValues = Array("избери", "7 разредна", "10 разредна", "без номерация"); $NomeraciaHTML = draw_listbox_options($NomeraciaValues, $data['Nomeracia']); $PerforaciaValues = Array("избери", "линейна - 3:1, 2:1, 1:1", "иглена", "без перфорация"); $PerforaciaHTML = draw_listbox_options($PerforaciaValues, $data['Perforacia']); $SpiralaValues = Array("избери", "метална - 3:1", "пластмасова - 2:1", "без спирала"); $SpiralaHTML = draw_listbox_options($SpiralaValues, $data['Spirala']); $TopalPechatValues = Array("избери", "с клише на клиента", "изработка на клише", "без топъл печат"); $TopalPechatHTML = draw_listbox_options($TopalPechatValues, $data['TopalPechat']); $SuhPechatValues = Array("избери", " с клише на клиента", "изработка на клише", "без сух печат"); $SuhPechatHTML = draw_listbox_options($SuhPechatValues, $data['SuhPechat']); $TelovoSkrepvaneValues = Array("избери", "нормално", "каталожно", "без телово скрепване"); $TelovoSkrepvaneHTML = draw_listbox_options($TelovoSkrepvaneValues, $data['TelovoSkrepvane']); $PaperKindCoverHTML = draw_listbox_options($PaperKindValues, $data['PaperKindCover']); $PaperWeightCoverHTML = draw_listbox_options($PaperWeightValues, $data['PaperWeightCover']); $PaperKindBodyHTML = draw_listbox_options($PaperKindValues, $data['PaperKindBody']); $PaperWeightBodyHTML = draw_listbox_options($PaperWeightValues, $data['PaperWeightBody']); if($forEmail) { $notesHTML = nl2br($data['notes']); } else { $notesHTML = ""; } $HTML = <<< EOD Запитване за офсетов печат: Вид на изделието: *
* ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Бройки: , , бр. Формат: см. основа    см. височина Предпечат: филми подготвен файл (eps, prn, ai)
(моля опишете в полето "Допълнителни пояснения") материали на магнитен носител
(моля опишете в полето "Допълнителни пояснения") дизайн и предпечат от Прес Продукт Лайн Вид хартия: * g/m2
*ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Цетове: лице  гръб,
от които по мостра (PANTONE скала) Попълва се при изработване на книжка или брошура: Тяло: Вид хартия: * g/m2
* ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Цетове лице: лице   гръб,
от които по мостра (PANTONE скала) Брой страници: Телово скрепване: Корица: Вид хартия: * g/m2
* ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Цетове: лице  гръб,
от които по мостра (PANTONE скала) Допълнителни операции: Заобляне Сгъване Биговане Колофон
Щанцоване
Ламиниране
Капси/Дупки: Номерация: Перфорация: Спирала: Топъл печат: самостоятелно  върху отпечатък Сух печат: самостоятелно  върху отпечатък Допълнителни пояснения: $notesHTML Фирма:   Лице за контакт:   * Адрес:   Телефон:   * Факс:   E-mail:   * EOD; return $HTML; } function check($data){ if (trim($data['ContactPerson']) == "") $errors['ContactPerson'] = "не сте посочили Лице за контакт за връзка!"; if (trim($data['Phone']) == "") $errors['Phone'] = "не сте посочили Телефон за връзка!"; if( !ereg("^[^@]+@([0-9a-zA-Z]+[0-9a-zA-Z-]?\.)+[a-zA-Z]{2,3}$",$data['Email']) ) $errors['Email'] = "невалиден E-mail адрес!"; return $errors; } function onScreen_form($data, $errors){ $HTML = "
"; $HTML .= ""; if(is_array($errors)) { $HTML .= ""; } $HTML .= draw_form($data); $HTML .= <<
".implode($errors, "
")."
EOD; return $HTML; } $data = $_POST; if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST") { $errors = check($data); if(is_array($errors)) { $HTML = onScreen_form($data, $errors); } else { $HTML = Send_email($data); } } else { $HTML = onScreen_form($data, $errors); } ?>