Запитване за офсетов печат:
Вид на изделието: *
* ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Бройки: , , бр.
Формат: см. основа    см. височина
Предпечат: филми
подготвен файл (eps, prn, ai)
(моля опишете в полето "Допълнителни пояснения")
материали на магнитен носител
(моля опишете в полето "Допълнителни пояснения")
дизайн и предпечат от Прес Продукт Лайн
Вид хартия: * g/m2
*ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Цетове: лице  гръб,
от които по мостра (PANTONE скала)
Попълва се при изработване на книжка или брошура:
Тяло:
Вид хартия: * g/m2
* ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Цетове лице: лице   гръб,
от които по мостра (PANTONE скала)
Брой страници:
Телово скрепване:
Корица:
Вид хартия: * g/m2
* ако сте избрали "други", моля опишете
в полето "Допълнителни пояснения"
Цетове: лице  гръб,
от които по мостра (PANTONE скала)
Допълнителни операции:
Заобляне Сгъване Биговане
Колофон
Щанцоване
Ламиниране
Капси/Дупки:
Номерация:
Перфорация:
Спирала:
Топъл печат:
самостоятелно  върху отпечатък
Сух печат:
самостоятелно  върху отпечатък
Допълнителни пояснения:
Фирма:  
Лице за контакт:   *
Адрес:  
Телефон:   *
Факс:  
E-mail:   *